Išankstinis užsakymas nėra būtinas. Pirkite eskimas.lt parduotuvėje: V. Maciulevičiaus g. 51, Vilnius.
×

Garantija ir grąžinimas

Ačiū, kad apsiperkate eskimas.lt parduotuvėje. Norėdami atsisakyti prekių, privalote užpildyti, pasirašyti grąžinimo formą ir atsiųsti kartu su grąžinamomis prekėmis.GRĄŽINIMO FORMĄ RASITE ČIA: https://eskimas.lt/img/cms/Grąžinimo forma - salygos 2023-10-12.pdf1. Prekių garantijos1.1. Prekei, sugedusiai garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.


1.2. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Jūs galite kreiptis tel.: +37060673673, el. paštu: info@eskimas.lt arba atvykus www.eskimas.lt darbo valandomis adresu: V. Maciulevičiaus g. 51, Vilnius.


1.3. Pateikdamas prekę remontui, Jūs būtinai privalote pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą sąskaitą – faktūrą, kasos kvitą.


1.4. Prekėms yra taikoma garantija pagal įstatymą (teisinė garantija) Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis, kurios neriboja gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. 2. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:2.2.  Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
2.3.  Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
2.4.  Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
2.5.  Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
2.6.  Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;3. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:3.1.  Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;


3.2.  Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.


3.3.  Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.


3.4.  Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo.


3.5. Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.


3.6. Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.


3.7. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.


3.8. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos.4. Garantinio aptarnavimo taisyklės:4.1. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą, sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;


4.2. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;


4.3. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės grąžinimo formą – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;


4.4. Be dokumento (grąžinimo formos) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;


4.5. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;


4.6. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo įgalioto serviso per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;


4.7. Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;5. Prekių grąžinimas, teisė atsisakyti nuotolinės sutarties:5.1. Prekių grąžinimui yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos.


5.2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, www.eskimas.lt įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir perduoti į garantinį aptarnavimą gedimamas pašalinti. Nustačius, kad gedimus pašalinti neįmanoma, www.eskimas.lt įsipareigoja prekę pakeisti į analogišką arba grąžinti pinigus kuo skubiau, tačiau ne veliau nei per 14 dienų.


5.3. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.


5.4. Jūs, kaip vartotojas, turite teisę atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu, pateikiant užpildytą grąžinimo formą (el. paštu info@eskimas.lt) per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos nenurodydamas jokios priežasties. Tai reiškia, kad nepraėjus 14 (keturiolikai) dienų nuo prekės pristatymo galite grąžinti kokybišką prekę www.eskimas.lt ir atsisakyti sutarties, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, yra nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės, daiktas yra nepraradęs prekinės išvaizdos. Grąžinimo formą rasite čia: https://eskimas.lt/img/cms/Grąžinimo forma - salygos 2023-10-12.pdf


5.5. Atsisakius nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. www.eskimas.lt pageidauja, kad būtų dedamos maksimalios pastangos laikytis nurodytų reikalavimų pakuotei ir prekės apsaugojimui nuo pašalinės žalos.


5.6. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats arba jas siūsti kurjeriu adresu: V. Maciulevičiaus g. 51, Vilnius arba Omniva paštomatu: Laisvės pr. 26, Vilnius MAXIMA-OMNIVA. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Nekokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pardavėjas. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami kuo skubiau, tačiau ne vėliau nei 14 dienų, nuo Prekės grąžinimo dienos, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Grąžinimas bus atliekamas naudojant tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.


5.7. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma šiais atvejais:


5.8. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;


5.9. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;


5.10. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Jums visiškai suteiktos;


5.11. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;


5.12. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo


5.13. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.